ANKARA ÇUBUK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Erasmus+ KA219 Okullar Arası Stratejik Ortaklık Projesi PIE-Parent Involvement in Education-to Get Sweet Results (Velilerin Eğitim Sürecine Aktif Katılımı)

İlçemiz Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde hazırlanan “Velilerin Eğitim Sürecine Aktif Katılımı” adlı Erasmus+ KA219 Okullar Arası Stratejik Ortaklık Projesi Türk Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.
Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi  Erasmus+ KA219 Okullar Arası Stratejik Ortaklık Projesi  PIE-Parent Involvement in Education-to Get Sweet Results (Velilerin Eğitim Sürecine Aktif Katılımı)

Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi’nin koordinatörlüğünde velilerin öğrenci eğitiminde aktif rol almaları ve bunun sonucunda öğrencilerde olumlu davranış değişiklikleriyle birlikte başarının arttırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını hedefleyen “Erasmus+ KA219 Okullar Arası Stratejik Ortaklık Projesi” Türk Ulusal Ajansı tarafından birçok başvuru arasından seçilerek hibe desteği almaya hak kazandı.

İlçemiz okullarından Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde hazırlanan ve Letonya, İspanya, Portekiz, Romanya, Yunanistan ve Polonya’nın proje ortağı olarak katıldığı “Velilerin Eğitim Sürecine Aktif Katılımı” projesinin toplam bütçesi 152.659.00 Avro.

Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa MESCİOĞLU, “Köklü bir okul olarak hibelendirilen projemiz ile ilçemizi uluslararası arenada temsil edecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Proje sonunda elde edeceğimiz çıktıların eğitim sistemimize katkı sağlayacağını umut ediyoruz. Proje hazırlık sürecinde özveri ile çalışan İngilizce öğretmenlerimiz Selma TÜRE, Şirin TAŞDEMİR ve idari kadromuza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Proje hazırlık sürecinde geceli gündüzlü çok büyük fedakarlıklar ile çalıştıklarını ifade eden Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Şirin TAŞDEMİR, süreç içerisinde okul müdürleri Mustafa MESCİOĞLU ve müdür yardımcılarının da desteğinin büyük olduğunu ifade etti.

Proje hakkında bilgi veren Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Selma TÜRE: “Bu proje, okulumuzda ve birçok okulda bulunan bir problemden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Eğitime ailenin katılım düzeyi ortaöğretim seviyesinde oldukça düşüktür ve bu durum bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir. Başarısızlık, erken okul terki ve okul yönetimlerinin artan iş yükleri bu sorunlara örnek gösterilebilir. Okulumuzda ailelerin eğitime katılımlarının düşük olması sorununun boyutları okul web sitesinde bulunan Stratejik Planın SWOT ve PEST analizleri bölümünde açıkça görülebilir. Ayrıca veli toplantılarına olan katılımın düşüklüğü de bu analizleri destekler niteliktedir.

Eğitimin evrenselliği boyutunu göz önünde bulundurarak, diğer bazı ülkelerde aile katılımının niteliksel ve niceliksel özelliklerini görmek, karşılaştırma yapmak ve bir senteze ulaşmak için bir proje hazırlama fikrimizi geliştirdik ve teklifimizi e- twining portalı üzerinden paydaşlarımıza bildirdik. Değişik ülkelerden bir çok okul, benzer problemleri yaşamaları sebebiyle projeye dahil olmak isterken, bir kısım okul da bu alanda iyi olduklarını ve tecrübelerini paylaşabileceklerini bildirerek ortak olma isteklerini dile getirdiler. Bu iki unsuru sentezleyerek ortaklık tekliflerini değerlendirdik ve sonuçta 7 ortaklı ve iki yıl sürecek olan bir proje çalışmasını başlattık. Ortaklığımız şu ülkelerden oluşmaktadır: Türkiye, İspanya, Polonya, Portekiz, Letonya, Romanya, Yunanistan. Ortaklarımızın hepsi (15-19) yaş grubu öğrencileri olan ortaöğretim kurumlarıdır.  Erasmus+ programının okul eğitimi alanındaki önceliği olan ‘erken okul terki’ problemiyle başa çıkmak maddesini temel alarak veli katılımını artırmak yoluyla akademik başarıyı yükseltmek amacıyla proje çalışmalarımızın planlamasına başladık. Planlama sürecinin ilk aşamasında, proje döngümüzün bel kemiğini oluşturacak olan “Proje Başlangıç Dokümanı” nı hazırladık. Bu doküman, projenin planlama, yürütülme  ve kalıcılığını sağlamaya dair iş bölümünü de içeren işlem basamaklarını göstermektedir. Proje döngüsü boyunca 7 ulus ötesi toplantı yapma kararı aldık. Bu toplantıların ikisinde, öğrencilere yönelik ‘öğretme/ öğrenme’ etkinliği yapılmasına karar verildi. Toplantıların ilki Türkiye’de olacak ve ‘İlişki Yönetimi’ konusu 5 iş günü içerisinde öğrencilere seminer şeklinde anlatılacaktır. Öğretme/ öğrenme etkinliğinin ikincisi Yunanistan’da olacak ve ICT becerilerinin geliştirilmesi için “App Inventor” eğitimi verilecektir. Bunların haricinde gerçekleştirilecek olan diğer 5 adet ulus ötesi toplantıda, proje yönetimi, kontrolü ve yaygınlaştırılması için gerekli olan çalışmalar ve raporlama aktiviteleri yapılacaktır. Tüm proje çalışmaları, veli katılımını ve buna bağlı olarak başarıyı artırmayı hedefleyerek hazırlanmış ve gönüllülük esasına dayandırılmıştır. Bu çalışmalar, Project Management Body of Knowledge (PMBOK) metodolojisi kullanılarak yürütülecek ve neticelendirilecektir.

Projede öngörülen aktivitelerin başlıcaları şunlardır :

1) Farkındalık defteri tutma: Öğrenci ve veliler 2 ay boyunca özel olarak tasarlanmış farkındalık defterine belli konulardaki farkındalıklarını yazacaklardır.

2) Veli-öğrenci, öğrenci-öğretmen ve öğretmen-veli arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla üzerinde her güne dair yapılması tavsiye edilen aktivitelerin yer aldığı notları içeren  bir takvim hazırlanması 

3) Veli, öğrenci ve öğretmenlerin katılımı öngörülerek uygulanacak disiplinler arası ders dosyalarının hazırlanması

4) Eşitlik, kültür, zaman yönetimi gibi bazı evrensel değerlerin ele alınacağı tematik toplantılar

5) Kortej yürüyüşü

6) Projenin mesajını yansıtan duvar resmi 

Belirtilen aktivitelerin somut ve soyut sonuçlar oluşturması beklenmektedir. Somut sonuçlar; farkındalık defterlerinden alıntı yapılarak oluşturulan kitapçık, basılmış takvim, öğrenme/öğretme faaliyetlerinin notları, disiplinler arası ders dosyaların baskı ve dijital çıktıları, tematik toplantılara ait notlar, AB kulübü tüzüğü vb. sayılabilir. Soyut sonuçların ise, proje aktiviteleri neticesinde davranışlarda gözlemlenecek değişikler şeklinde tezahür edeceği beklenmektedir.

Proje aktiviteleri ve sonuçlarının, hedef kitlemiz ve paydaşlarımız olan öğrenciler, veliler, öğretmenler, toplum ve tüm AB toplumu üzerinde bir etki yaratması ön görülmektedir. Bu etki, bir takım göstergelerle ölçülecektir. Niceliksel ve niteliksel olarak ikiye ayrılabilecek olan göstergelerin en temel olanları şunlardır: Daha yüksek akademik başarı, erken okul terki rakamlarındaki düşüş, davranış ve tutumlarda beklenen yönde değişim, artan dil ve dijital beceriler ve gelişen kültürel farkındalık.

Proje aktivitelerinin yaygınlaştırılması ve etkinin sürdürülebilirliği için planladığımız eylemlerin başında, proje web sitesinin en aktif iletişim aracı olarak kullanılması ve proje tamamlandıktan sonra da sitenin aktif olarak kullanılması ve sitede bulunan tüm dokümanlara sınırsız erişim sağlanması gelmektedir.

Öğretmenler olarak bizler de eğitimin direkt paydaşlarıyız ve hedef kitlemiz üzerinde projenin etkisini görmeyi umut ediyoruz. Bunun yanı sıra projemizin etkisinin, tüm AB toplumuna katma değer getireceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çubuk /ANKARA - Ana Bina= 0 (312) 837 18 30 Ek Binası=837 00 47

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.